1 czerwca br. z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie została zorganizowana uroczystość, w której uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Centrum zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych Domu dla Dzieci „MIESZKO” i Domu dla Dzieci „DOBRAWA”.