W poniedziałek 6 czerwca br.  na Uniwersytecie Rzeszowskim miało miejsce uroczyste posiedzenie Senatu UR połączone z nadaniem prof. dr. hab. Christianowi Lübke tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na zaproszenie Rektora i Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w uroczystości wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Podczas uroczystości odbyło się również wystąpienie Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Aleksandra Bobko, wręczenie odznaczeń państwowych oraz wyróżnień i nagród Rektora UR, a także prezentacja sylwetki Honorowego Profesora.
W tym samym dniu w Sali Koncertowej Wydziału Muzyki  Uniwersytetu Rzeszowskiego w godzinach wieczornych odbył się Koncert z okazji Jubileuszu 15-lecia Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach Jubileuszu 30-lecia Wydziału Muzyki UR w wykonaniu wykładowców i studentów Wydziału Muzyki. W koncercie również uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.