W Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie we wtorek 7 czerwca br. odbyła się Konferencja z okazji 10 rocznicy powstania w placówce Regionalnego Ośrodka Kształcenia Na Odległość, który wspomaga proces kształcenia młodzieży i osób dorosłych, wykorzystując różne formy e-learningu. Na zaproszenie Pani Bożeny Cząstki Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w Konferencji wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.