W dniu 20 października br. odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Zespołowi Szkół w Jeżowem Centrum. W spotkaniu uczestniczyła Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami wydarzenia był Wójt Gminy Jeżowe oraz Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy, Rodzice i Uczniowie Zespołu Szkół.