W sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w środę 26 października br. odbył się Związkowy Dzień Edukacji Narodowej, którego organizatorem był Zarząd Okręgu Podkarpackiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wśród zaproszonych gości była Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki. W uroczystości, na zaproszenie Pana Stanisława Kłaka Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP, wzięła udział również Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Podczas spotkania Pani Wojewoda i Pani Kurator wręczyły wyróżnionym nauczycielom odznaczenia państwowe i resortowe.