W Zespole Szkół w Strażowie w dniu 13 października br. odbył się Jubileusz 110 lat  Szkoły w Strażowie. Na zaproszenie Wójta Gminy Krasne oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Strażowie w spotkaniu, w imieniu Pani Kurator, uczestniczyła Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.