W Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie w dniach 7-9 grudnia br. odbywa się II Kongres Mediatorów Szkolnych „Żeby innych zapalać trzeba płonąć” – kuźnia mediatorów i strażników pokoju – koncyliatorów (osób łagodzących konflikty). W otwarciu kongresu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.