W Sali Audytoryjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 16 grudnia br. odbyła się konferencja informacyjno-metodyczna na temat realizacji Ogólnopolskiego Projektu „Edukacja przez szachy w szkole”. W konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  Organizatorami konferencji był Polski Związek Szachowy, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski.