W dniu 30 listopada br.  w Auli Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie odbyła się III Konferencja „Praca z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera” zorganizowana wspólnie przez Zespół Szkół Specjalnych  im. UNICEF w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie ARS VIVENDI. W konferencji uczestniczyła Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.