W piątek 5 maja br. w Sali Widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu odbyły się obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną organizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu. W imprezie udział wzięła Pani Bernadeta Jasińska Kierownik przemyskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Tegoroczne hasło przewodnie obchodów brzmi „Jestem aktywny – więc czuję się potrzebny”.