W Zespole Parkowo-Pałacowym  w Baranowie Sandomierskim w dniu 23 maja br. odbyły się wojewódzkie ćwiczenia nt. „Roli i zadań administracji publicznej w organizacji i prowadzeniu działań minimalizujących skutki powodzi pk. WISŁA 2017”. Na zaproszenie Wojewody Podkarpackiego w spotkaniu wzięła udział Pani  Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.