W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 29 maja br. odbyła się konferencja pt. „Bezpieczne Wakacje – bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie letniego wypoczynku”. Na zaproszenie Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego w konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Celem konferencji było omówienie działań prewencyjno-profilaktycznych przez organy administracji rządowej, samorządowej, służby, instytucje oraz organizacje pozarządowe na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie letniego wypoczynku.