14 grudnia w Mielcu  odbyło się uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. W imieniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pana Tadeusza Sławeckiego i w imieniu Wojewody Podkarpackiego Pani Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej oraz swoim własnym w uroczystości uczestniczył Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas. Stworzona nowoczesna infrastruktura dydaktyczna oraz zaproponowane rozwiązania w zakresie współpracy: samorząd – przemysł – edukacja wpisują się w zainicjowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej modernizację polskiego szkolnictwa zawodowego. W spotkaniu uczestniczyli także Starosta Powiatu Mieleckiego Pan Andrzej Chrabąszcz, Dyrektor CKPiDN w Mielcu Pan Zdzisław Nowakowski oraz przedstawiciele ministerstwa gospodarki i władz samorządowych województwa podkarpackiego.