W dniu 6 grudnia w Zespole Szkół w Gorzycach odbyło się uroczyste otwarcie sali sportowej. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa w uroczystości wzięła udział Pani Alina Pieniążek Dyrektor Wydziału Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym w Gorzycach, po mszy złożono kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II znajdującym na placu szkolnym.