W Kinie „Helios” w Rzeszowie 3 grudnia br. odbyła się konferencja organizowana wspólnie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa i Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie Lecha Gawryłowa, poświęcona analizie i wykorzystaniu wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz podsumowaniu kolejnego etapu przygotowania nowych egzaminów zawodowych. Z ramienia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w konferencji uczestniczyli Wicekurator Oświaty Antoni Wydro, Dyrektor Wydziału Ewaluacji Alina Pieniążek, Starszy Wizytator Andrzej Bajorski.