8 grudnia br. w Sali „CPS Dialog” w Warszawie, odbył się XV Zjazd Delegatów Szkolnego Związku Sportowego. Wśród delegatów z województwa podkarpackiego w zjeździe uczestniczył Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, który jednocześnie pełni funkcję prezesa Szkolnego Związku Sportowego na Podkarpaciu. Podczas zjazdu dokonano podsumowania działalności związku za lata 2009-2012 oraz wybrano nowe władze. Prezesem SZS ponownie został wybrany Poseł na Sejm RP Pan Wojciech Ziemniak. Wśród gości zjazdu był min. Władysław Kosiniak – Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej, który jest także prezesem Ludowych Zespołów Sportowych.