W  czwartek 28 kwietnia br. w auli im. prof. dr. hab. Kazimierza Obodyńskiego Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się III Konferencja Naukowo-Metodyczna pt. „Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego”. W konferencji wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. W tegorocznej konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, w tym nauczyciele wychowania fizycznego oraz dyrektorzy szkół z całego Podkarpacia, jak również nauczyciele akademiccy i młodzież studencka. Organizatorem konferencji była Katedra Nauk Biomedycznych Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.