W dniu 26 kwietnia br. w Centrum Kultury w Ropczycach odbył się Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej. W Festiwalu uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.