W Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w dniu 21 kwietnia br. miała miejsce uroczysta gala XVI edycji konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Innowacyjne Podkarpacie”. Na zaproszenie pani Haliny Cygan Dyrektora Szkoły w spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.