W Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie w dniu 21 kwietnia br. odbyła się inauguracja II roku szkolnego Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa, połączona z seminarium pt. „Reżim przeciwko społeczeństwu, społeczeństwo przeciwko totalitaryzmowi”. Na zaproszenie prof. dr. hab. Czesława Kłaka Dyrektora Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa w spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Seminarium zostało zorganizowane wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.