Na Uniwersytecie Rzeszowskim przy ul. Pigonia 1 w Rzeszowie w godzinach popołudniowych 24 listopada br. odbyło się spotkanie współorganizowane przez Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego „Dokąd zmierza Europa? Dyskusja wokół Deklaracji paryskiej”, które było poświęcone dokumentowi podpisanemu przez konserwatywnych intelektualistów i polityków zaniepokojonych kierunkiem, w którym podąża Europa. W spotkaniu, na zaproszenie Pana Aleksandra Bobko Senatora RP, uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  Gościem specjalnym spotkania był prof. dr hab. Ryszard Legutko – polski sygnatariusz Deklaracji paryskiej.