W Zespole Szkół Gastronomicznych-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju  w dniu 21 listopada br. odbył się Dzień Europejski – podsumowanie III etapu projektu „Skarby regionów Europy”.  Na zaproszenie Dyrektora Szkoły oraz Zespołu Projektowego w spotkaniu Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty.