W  Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 22 listopada br. odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego. W sesji, na zaproszenie Starosty Rzeszowskiego, uczestniczył Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Podczas sesji omówiono stan realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Rzeszowskiego w roku szkolnym 2016/2017.