W Szkole Podstawowej Nr 18 w Rzeszowie w dniu 28 listopada br. odbyła się konferencja dotycząca wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach edukacji włączającej dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek z województwa podkarpackiego. W konferencji uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.