Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty w dniu 3 maja br. wzięła udział w uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 Maja w Rzeszowie. Obchody rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Bpa Jana Wątroby Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej w Kościele Farnym w Rzeszowie. Następnie odbył się przemarsz Kompanii Honorowej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i pocztów sztandarowych na Rzeszowski Rynek i uroczystości przed pomnikiem gen. Tadeusza Kościuszki. Odegrano hymn państwowy i podniesiono flagę państwową, została odczytana preambuła Konstytucji 3 Maja, odbyło się wystąpienie Wojewody Podkarpackiego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego, miał miejsce również apel pamięci oraz złożenie wieńców i wiązanek kwiatów.
 
autor zdjęć:
Pani Izabela Fac - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie