W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w dniu 27 maja br. odbyło się uroczyste zakończenie XLIV edycji Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Na zaproszenie dyrektora RCEZ w Nisku, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w spotkaniu wziął udział Pan Dariusz Bździkot Kierownik tarnobrzeskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.