W dniu 6 maja br. w Baranowie Sandomierskim odbyły się obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz Dyrektora Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim w spotkaniu wziął udział Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, po której w budynku Zespołu Szkół i Placówek  w Baranowie Sandomierskim odbył się program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły.