W piątek 25 maja br. odbył się Jubileusz 50 lat kształcenia w zawodach budowlanych w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w jubileuszu uczestniczyła Pani Beata Streb starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.