W Liceum Ogólnokształcącym w Rudniku nad Sanem w sobotę 27 września br. odbył się Zjazd Absolwentów. Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego obchodów 70-lecia powstania Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Wiesława Warpechowska wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.