Na zaproszenie Rektora Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w dniu 22 września br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w spotkaniu inauguracyjnym projektu „Polsko-Ukraiński Uniwersytet Wirtualny”. Projekt zakłada uruchomienie studiów w formule e-learningowej dla młodych Ukraińców z językiem polskim jako językiem wykładowym. W trakcie spotkania podpisany został list intencyjny o utworzeniu uczelni. Projekt powstał z inicjatywy Pana Tomasza Kuleszy Posła na Sejm RP. Spotkanie, w którym uczestniczyli rektorzy polskich i ukraińskich uczelni oraz przedstawiciele władz lokalnych, odbyło się w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym AHE w Jarosławiu.