W dniach 11 i 12 września br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się warsztaty dla wizytatorów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i konferencja regionalna z udziałem środowiska edukacyjnego  pt. „Uczenie się w mikroskopie”. Motywem przewodnim konferencji zorganizowanej w Sali Kolumnowej PUW była dyskusja na temat procesu uczenia się, wymagań państwa wobec szkół i placówek w zakresie nauki. Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami z zakresu ewaluacji i obradowali na temat propozycji konkretnych działań  w celu efektywnego pogłębiania wiedzy. W spotkaniach udział wzięli m. in. Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty, Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji, Kierownicy Oddziałów oraz wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, a także kilkunastu Dyrektorów Szkół z Podkarpacia wraz z nauczycielami oraz uczniami.