W piątek 12 września br. w Lubaczowie odbyła się uroczystość uczczenia Pamięci Ofiar Mordu Katyńskiego oraz odsłonięcie i posadzenie Dębów Pamięci.  W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Po Mszy Św. w lubaczowskiej Konkatedrze, koncelebrowanej przez Ks. Bpa Mariana Rojka w intencji pomordowanych w 1940 r. w Katyniu i innych miejscach zbrodni, odbyła się ceremonia odsłonięcia Pomnika, posadzenie Dębów Pamięci upamiętniających 10 Ofiar Katyńskich związanych z Lubaczowem, a także salwa honorowa.  Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu wystosowała Pani Maria Magoń Burmistrz Miasta Lubaczowa.