W dniu 25 września br. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie odbył się Festiwal Nauki EDUSCIENCE. Na zaproszenie Pana Bronisława Barana Zastępcy Prezydenta Miasta Krosna w spotkaniu wziął udział Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Głównym celem festiwalu skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego  było zwiększanie zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi oraz przyrodniczymi.