W czwartek 17 grudnia br. w Domu Strażaka w Świlczy  odbyła się konferencja w związku z realizacją zadania publicznego „Bezpieczne dzieci w przyjaznej szkole i sieci” w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wzięła udział Pani Lucyna Małek-Adamiak wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową.