Wieczorem 30 listopada br.  w Klubie Akademickim „IQ” w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie obyła się uroczystość podsumowująca 15-lecie Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ, w której wziął udział Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Spotkanie otworzył prof. Tadeusz Pomianek Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, natomiast Pani Marta Cisek-Babiarz Dyrektor Centrum przedstawiła dorobek i dokonania Centrum Studiów Podyplomowych. Spotkanie uświetnił recital Roberta Janowskiego.