W rzeszowskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w dniu 14 grudnia br. odbył się Finał  V edycji konkursu pt. „Stan wojenny w Polsce”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego i polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej poświęconej wydarzeniom stanu wojennego w miejscowości rodzinnej autora pracy oraz zaprezentowaniu zebranych materiałów przed komisją konkursową podczas prezentacji finałowej. W spotkaniu w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.