W piątek 4 grudnia br. na zaproszenie ppłka Dariusza Słoty Dowódcy 14 dywizjonu artylerii samobieżnej im.  gen.  bryg. Wacława Wieczorkiewicza oraz Pana Waldemara Palucha Burmistrza Miasta Jarosławia Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystym apelu zorganizowanym na jarosławskim rynku z okazji obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. Podczas uroczystości wyróżniającym się żołnierzom i osobom zasłużonym dla wojskowości wręczono odznaczenia i medale oraz okolicznościowe odznaki. Apel zakończyła defilada pododdziałów wojskowych, po której zaproszeni goście i przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą udział polskich żołnierzy w Misjach Pokojowych. Uroczystościom towarzyszył pokaz sprzętu i uzbrojenia wojskowego.