W piątek 18 grudnia br. odbyły się uroczyste obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu połączone z poświęceniem sztandaru i oddaniem do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Na zaproszenie Społeczności Szkoły oraz Burmistrza Przecławia w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu.