W dniu 23 czerwca br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie gościli  Pani Helma Kuhn-Theis pełnomocnik Premier Kraju Saary ds. Europejskich oraz Pan Christin Malter z saarlandzkiego Ministerstwa Finansów i Europy. Gospodarzem spotkania była Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki. W spotkaniu, którego tematem były kwestie związane z oświatą, w tym z rozwojem transgranicznego kształcenia zawodowego, uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty.