W dniu 17 czerwca br. odbyła się uroczystość 130-lecia szkolnictwa w Ostrowie. Na zaproszenie Dyrektora, Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców oraz Uczniów Zespołu Szkół w Ostrowie, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w uroczystościach uczestniczyła Pani Ewa Jakubas wizytator przemyskiego Oddziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.