W poniedziałek 29 czerwca  br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w uroczystym spotkaniu z okazji Absolutorium Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po powitaniu i przemówieniu dr. hab. Grzegorza Ślusarza Dziekana Wydziału Ekonomii osobom blisko współpracującym z Uczelnią wręczono podziękowania i wyróżnienia, a absolwentom Wydziału przekazano listu gratulacyjne. Uroczyste spotkanie odbyło się w Auli budynku Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.