W sobotę 30 maja br. odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku. W spotkaniu uczestniczyła Pani Alina Pieniążek Wicekurator Oświaty.  Uroczystość rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana w sanktuarium Matki Bożek Łaskawej w Chmielniku. Następnie w Szkole odbyła się część oficjalna i  artystyczna, spotkanie absolwentów i zaproszonych gości.