W dniach 28-30 maja Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty wziął udział w Ogólnopolskim Forum Kuratorów Oświaty w Gdańsku. W ramach Forum uczestniczył w konferencji pt. „Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”. W konferencji zorganizowanej przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach „Roku Szkoły Zawodowców” wziął także udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Następnie Kuratorzy Oświaty zwiedzili Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku oraz Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Organizatorem spotkania była Pan Elżbieta Wasilenko Pomorski Kurator Oświaty.