W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli w dniu 16 czerwca br. odbyły się uroczystości jubileuszowe i spotkanie okolicznościowe z okazji 25-lecia istnienia Szkoły. Na zaproszenie Pana Marka Kopera Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Stalowej Woli w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.