W dniach 23-24 listopada br.  w auli Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym odbyło się sympozjum naukowe „Wychowanie dla Niepodległości”. Organizatorem sympozjum było Zgromadzenie Księży Michalitów oraz Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. W sympozjum wzięła udział Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.