W związku z nową formułą egzaminu po klasie 8 szkoły podstawowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie zorganizowało w dniach 26-29 listopada 2018 r. spotkania informacyjne dla nauczycieli podkarpackich szkół zainteresowanych tematyką. W konferencjach odbywających się na terenie całego województwa tj. w Rzeszowie, Krośnie, Stalowej Woli i Jarosławiu mogło uczestniczyć po jednym nauczycielu z przedmiotu objętego egzaminem. W spotkaniach uczestniczyło 2231 nauczycieli języka polskiego, angielskiego i matematyki. W inauguracji szkoleń 26 listopada w Rzeszowie udział wzięła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty  oraz Pani Bożena Pasieka Dyrektor Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.