W dniu 9 listopada br. w godzinach wieczornych w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku odbyło się widowisko słowno-muzyczne „Nasz Orle Biały…” w wykonaniu uczniów przeworskich szkół:  Szkoły Podstawowej nr 1, Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopnia. W wydarzeniu  w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, wzięła udział Pani Magdalena Ćwikła, wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.