W dniu 10 listopada br. odbył się Jubileusz 150-lecia Szkoły Podstawowej Nr 7 im. ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu. Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego obchodów w spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.