W dniu 20 listopada br.  w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie odbyły się uroczyste obchody Dni Kultury Chrześcijańskiej 2018 – Bóg, Honor, Ojczyzna.  W spotkaniu, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, uczestniczyła Pani Bożena Pasieka Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej jest Zespół Szkół Plastycznych w Rzeszowie przy współpracy Parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie.