W dniu 13 listopada br. odbyły się gminne obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej  w Muninie. Na zaproszenie Wójta Gminy Jarosław i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Muninie w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Dorota Kaleta wizytator Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.